O nas
Powierzchnie do wynajęcia
Transport HDS
Dojazd


Kontakt

BAN Bożek Spółka Jawna,
ulica Zagrody 4,
32-065 Krzeszowice,

email: biuro@ban-bozek.pl

Biuro czynne w godzinach:
pn-pt: 7.00 - 15.00

sobota: kontakt telefoniczny
12 282 03 96
694 106 036

NIP 5130161773
REGON 120680588


 

 

 

 

 

Prawidłowy montaż styropianu
Powrót


Wykonując ocieplenie elewacji należy pamietać:
Płyty ze styropianu "BAN Bożek" powinny być układane z przesunięciem, na tzw. cegiełkę. Spiny pionowe nie mogą tworzyć jednej pionowej linii.Powstałe szczeliny miedzy płytami styropianu powinno się uzupełniać pianą poliuretanową, która dokładnie wypełni wolne powierzchnie, a jej nadmiar da się łatwo usunąć. Błędem natomiast jest do uszczelnienia zastosowac zaprawę klejowa która w rezultacie doprowadza do powstania mostków termicznych i pogorszenia jakości systemu docieplenia. Ma to związek z właściwościami termicznymi zaprawy klejowej.

Klej do montażu płyt ze styropianu powinien być nakładany metodą plackową (4 - 5 placków) oraz dodatkowo po obwodzie płyty. Zapewnia to szczelne przyklejenie oraz dużą odporność na siły ssące, powstające na powierzchni elewacji pod wpływem wiatru.


płyty na narożniku budynku powinny zazębiać się jak w "zamku błyskawicznym" wychodząc naprzemiennie ze ścian tworzących narożnik.

Po wyschnieciu zaprawy klejowej nalezy dokonac kołkowania płyt styropianowych. Przy doborze właściwego łacznika nalezy uwzglednić:

technologie wzoszenia ścian budynku, rodzaj podłoża nośnego, typ materiału izolacyjnego użytego do docieplenia, a także przepisy techniczne i prawne dotyczace robót dociepleniowych. Przy montażu laczników nalezy uwzglednić: głębokość osadzenia - zawsze zależy od rodzaju podłoza, grubość warstwy kleju wraz z warstwami wyrównawczymi, grubość zastosowanej izolacji. Przyjeta norma łaczników to 4 szt./m2 a przy strefie krawędziowej 6szt/m2, w bydynkach od 10 do 20 m wysokosci należy zastosować 6szt./m2 a w strefie krawędziowej 8sz./m2, w budynkach powyzej 20 m wysokości należy zastosować 10 szt./m2 a w strefie krawędziowej 14szt./m2.

Główne uwagi przy montażu kołków do styropianu:
- Do montazu łączników do płyt ze styropianu przystepowac po stwardnieniu zaprawy klejacej płyty izolacyjne.
- Otwory wiercić zawsze o 10 mm głebsze od głębokości osadzenia łącznika.
- wiercenie wykonywać prostopadle do płaszczyzny przyklejonych płyt.
- Niedopuszcalny jest jednoczesny montaz korpusu razem z trzpieniem.
- Korpus łącznika osadzać w otworze jako pierwszy, aż do momentu oparcia kołnierza o material izolacyjny.
- Trzpień wbijać w otwor korpusu delikatnie uderzając młotkiem, aż do całkowitego rozparcia łacznika tj. gdy głowka trzpienia zlicuje sie z płaszczyzną kołnierza.
- otwory w materiałach kruchych, porowatych oraz ceramice drążonej wiercić bez użycia udaru. 

Przed montażem płyt ze styropianu nalezy zamocowac listwy startowe.  Listwa startowa ułatwia rozpoczęcie prac dociepleniowych na jednakowym poziomie wzdłuż całego obwodu budynku. Dodatkowo kapinos wytłoczony na listwie eliminuje powstawanie zacieków na fundamentowej części elewacji. Listwa startowa zapobiega przez uszkodzeniami dolnej częsci elewacji.

Po wykonaniu w/w czynosci mozna zrobić przygotowanie do zatopienia siatki z włokna szklanego. Siatka stanowi zabezpiecznie materiału termoizolacyjnego przed uszkodzeniami mechanicznymi. tworzy w połęczeniu z zaprawą klejowa mocny i trwały podkład pod tynk. Przenosi również napreżenia powierzchniowe wynikajace z naprzemiennych procesów nagrzewania i oziębiania elewacji, zabezpieczając warstwę tynku zewnecznego przez zarysowaniami. Montaz siatki: powinna być podwinięta pod płyty styropianowe tworzące pierwszą warstwę od dołu i powinna być pomiędzy listwą startową a płytą styropianową. łączenie siatki powinno być przeprowadzane z 10 cm zakładem. Łączenie siatki "na styk" spowoduje pęknięcia na powierzchni tynku  na wszystkich liniach łączeń siatki.Przyklejanie siatki powinno być prowadzone na uprzednio rozprowadzoną warstwę kleju. Grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić 3 - 4 mm. Siatka powina być zatopiona w połowie grubości.dodatkowe warstwy siatki przy narożach okien i drzwi. Przy wszystkich narożach otworów powinno się stosować dodatkową punktową warstwę siatki w postaci kwadratu 25 x 25cm, który powinien być zatopiny w warstwie kleju.

Prace dociepleniowe powinny być prowadzone w temperaturze od 5 do 20 stopni Celsjusza. Nie należy także przeprowadzać prac na ścianach nie osłoniętych, narażonych na nadmierne nasłonecznienie lub opady deszczu. Intensywne działanie słońca znacznie zwiększa parowanie wody co powoduje szybsze reakcje wiązań chemicznych, przez co nie osiągają one swojej trwałości. Podobnie z opadami deszczu, który może zkłóci proces wiązania.  Warstwy tynku nanoszone podczas niekorzystnych warunków będą nierównomierne kolorystycznie, a ich siła wiążąca z podłożem będzie bardzo ograniczona.


- pozostawienie płyt styropianowych, zamontowanych na ścianie  i nie zabezpieczonych przed działaniem promieni UV - przerwanie prac dociepleniowych. Prace montażowe należy planować czasowo i finansowo tak, aby zakończyły się etapem zatopienia siatki wzmacniającej. Tak zakończoną powierzchnię należy zagruntować i przy tak wykonanej  powierzchni możemy przerwać prace dociepleniowe np. na okres zimowy.
Nie zabezpieczone płyty styropianowe ulegają pod wpływem promieni UV procesowi starzenia, w wyniku którego następuje zwietrzenie wierzchniej warstwy - przyjmuje ona żółty kolor, a jej powierzchnia jest sypka i nietrwała. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy zeszlifować płyty na taką grubość aby powierzchnia była biała i spójna.

 

 


 
BAN - Bożek Spółka Jawna,